Сессия

2019-2020 оқу жылының ІІ жартыжылдық бойынша жалпы білім беретін және арнайы пәндерден алынатын сынақтар мен емтихандар

1 курс топтарына 2019-2020 оқу жылының қорытындысы бойынша жалпы білім беретін және арнайы пәндерден болатын мемлекеттік емтихандар кестесі

2019-2020 оқу жылының қорытындысы бойынша бітіруші топтарға дипломдық жұмысты қорғау кестесі

2019-2020 оқу жылының қорытындысы бойынша бітіруші топтарға қорытынды емтихан кестесі

Арнайы пәндерге арналған тест жұмыстары